Yhtiöt

Etusivu » Yhtiöt » Nevia Oy

Nevia Oy

Nevia tekee liikenteestä turvallisempaa modernin tekniikan keinoin: mittaa­malla liikennemääriä, analysoimalla ruuhkia ja tutkimalla päällysteiden kuntoa. Lisäksi yritys kehittää älykkään liikenteen palveluja ja ohjelmistoja.

Tieverkoston tuntija

Nevia perustettiin vuonna 2008 hoitamaan Andamentin älykkään liikenteen palveluja ja mittauksia. Yrityksellä on monivuotinen kokemus tieinfrapalvelujen toimittamisesta Liikennevirastolle, ELY-keskuksille, kaupungeille ja yksityisille. Sen ydin­osaamista ovat asfalttipäällysteen laadunvalvontamittaukset, joita suoritetaan mobiililla kalustolla tuhansia kilometrejä joka vuosi. Tiedot vesiurien syvyydestä ja tienpinnan kaltevuudesta auttavat tienpitäjää priorisoimaan kunnostushankkeita. Mittausliiketoiminnassa kasvua haetaan sekä omien prosessien tehostamisesta että markkina-alueen laajentamisella.

Nevia mittaa myös tieosuuksien liikennemääriä ja vaarallisten aineiden kuljetusten reittejä. Yrityksen asiantuntijat koostavat mittausdatasta havainnollisia raportteja liikennesuunnittelijoiden työn tueksi.

Kasvua ohjelmistokehityksestä

Viime vuosina Nevia on panostanut paljon palvelujensa kehittämiseen ja hankkinut taloon muun muassa lisää ohjelmisto- ja elektroniikkaosaamista. Lippulaivatuote Nevigatorin rinnalle on tulossa muita ohjelmistoja, joissa yhtiö pääsee hyödyntämään kahta vahvuuttaan: ketterää ohjelmistokehitystä ja rautaista mittauspuolen osaamistaan. Älykkään liikenteen palveluissa yhtiö etsii mielenkiintoisia uusia pilottihankkeita.

Nevian palvelut

  • Liikennelaskennat
  • Liikennevirtamittaukset
  • Päällystemittaukset
  • Ohjelmistot
  • Älykäs liikenne

Lue lisää Nevian verkkosivustolta