Työnjohtaja Veli-Matti Ainasoja Maastorakentajilta taustanaan Puhurin tuulipuiston työmaa Pyhäjoen Parhalahdella. Kuva: Jorma Uusitalo

Tuulipuiston perustukset valetaan tiimityönä

Maastorakentajat on aloittanut perustusten valamisen Puhurin tuulipuistossa Pyhäjoen Parhalahdella. Onnistunut lopputulos syntyy saumattomalla tiimityöllä, korostaa työnjohtaja Veli-Matti Ainasoja Suomen Maastorakentajilta.

Parhalahden tuulipuistossa valetaan perustukset kymmenelle tuulivoimalalle. Yhden tuulivoimalan napakorkeus on 166 metriä, roottorin  halkaisija 162 metriä ja maksimikorkeus lähestyy 250 metriä. Kunkin tuulivoimalan nimellisteho on 5,6 megawattia. Voimalat ankkuroidaan kallioon jänneankkureilla.

– Varsinaista betonointia edeltää huolellinen suunnittelu ja materiaalien testaukset, jotta kohteeseen löytyy sopiva resepti. Ennakoinnissa huomioidaan myös säätila sekä varmistetaan betonin toimitusvarmuus kaikissa tilanteissa, koska betonoinnin pitää jatkua yhtäjaksoisesti koko työvaiheen ajan, Veli-Matti Ainasoja kertoo.

Satoja kuutioita betonia

Parhalahden tuulipuistossa yhden perustuksen korkeus on noin 3,8 metriä ja halkaisija 11 metriä. Perustukseen kuluu betonia noin 360 kuutiota ja terästä noin 34 000 kiloa. Ennen perustuksen rakentamista on jo kulunut lisäksi täyttöbetonia noin 70 kuutiota.

Jokaisen perustuksen varusteluun kuuluvat maadoitukset ja sähkösuojaputket sekä kallioankkureiden suojaputket ja massiivinen pulttikehä, johon voimala kiinnitetään. Pultteja pulttikehässä on 280 kappaletta.

– Rudus betonitoimittajana hoitaa paikalle betonipumput sekä betonin siirtokaluston. He tekevät myös betonin lämpötilaseurantaa. Betonoinnin jälkeen täytyy seurata, ettei betoni kovettuessaan lämpene liikaa, eivätkä sen sisäiset lämpötilaerot kasvaa liian suuriksi, Ainasoja jatkaa.

Valupäivänä urakka alkaa betonin ottamisella muottiin, mikä kestää arviolta 8 tuntia. Sen jälkeen tehdään hierto, jonka tuloksena betonin pinta on tiivis, suora ja tasainen. Lopuksi vuorossa on parikin viikkoa kestävä jälkihoito, jona aikana betonissa pidetään riittävä kosteus ja sopiva lämpötila, jotta betoni saavuttaa vaaditun lujuuden.

Kaikkinensa perustusten valamisessa kyse on siis kokonaisuudesta, joka muodostuu monesta etukäteen mietitystä osatekijästä. – Tämä on taitorakentamista ja tiimityötä. Kiitos laadukkaasta lopputuloksesta kuuluu aina myös betonin toimittajille ja urakoitsijoille, Ainasoja tiivistää.

Laadukas lopputulos syntyy hyvän tiimityön tuloksena. Kuva: Jorma Uusitalo

Lue myös

Kati Levoranta P2X Solutionsin osakkaaksi ja johtajaksi

Kati Levoranta aloittaa vihreän vedyn tuottaja ja power-to-x-teknologian edelläkävijä P2X Solutions Oy:n osakkaana ja johtajana, joka vastaa operatiivisen ja kaupallisen toiminnan kehittämisestä. Levoranta on toiminut Rovio Entertainment Oyj:n toimitusjohtajana vuosina

Lue lisää