Päätoimialat

Puhdas energia

Andament Group yhdistää vihreitä teknologioita ja luo edellytyksiä puhtaammalle tulevaisuudelle yhdessä sidosryhmiensä kanssa.

Energia- ja ilmastopolitiikan tavoitteet vaativat päästöttömiä, hiilivapaita energiaratkaisuja. Tuulivoima ja aurinkoenergia ovat tärkeä osa tätä kokonaisuutta, mutta tavoitteisiin pääsyn varmistamiseksi tarvitaan myös muita ratkaisuja. Niistä merkittävimpänä näemme vihreän vetyenergian tuottamisen.

Suomen Maastorakentajat ja Skarta tuovat laajaa asiantuntemusta energiatoimialan erilaisiin hankkeisiin. Vahvinta osaamisaluettamme ovat esimerkiksi tuulivoimaan, ydinvoimaan ja lämpölaitoksiin liittyvät projektit.

Puhdas vesi

Andament Groupin kohdeyritysten toteuttamat puhtaan veden ratkaisut perustuvat vahvaan kokemukseen ja monipuoliseen erikoisosaamiseen.

Vesi on globaalisti tärkein luonnonvara. Suomalainen puhdas vesistö puolestaan on etuoikeutemme ja kansallisaarteemme. Suomi on jo pitkään ollut vesiteknologian ja vastuullisen vedenkäsittelyn kärkimaita, ja sellaisena meidät nähdään tulevaisuudessakin. Vedenpuhdistusta ohjaavien vaatimusten tiukentuessa tulevaisuuden kehittyneet ratkaisut ja teknologiat mahdollistavat esimerkiksi entistä tehokkaamman jätevesien käsittelyn. Samaan aikaan vedenpuhdistuksessa käytettävää infraa tulee käyttöikänsä päähän. Tämä kaikki luo tarvetta vesirakentamiselle.

Suomen Maastorakentajilla on vedenpuhdistukseen liittyvistä projekteista yli 30 vuoden kokemus. Yhtiö toteuttaa sekä puhdasvesilaitoksiin että jätevedenpuhdistamoihin liittyvät hankkeet sovitusti, myös alkaen suunnittelusta kokonaistoimituksina avaimet käteen -periaatteella. Vesijohtolinjojen sekä pumppaamoiden urakointi on myös Niskasen Maansiirron osaamisaluetta, ja WeldOne toteuttaa osakokonaisuuksia laitteisto- ja prosessitoimituksissa.

Kestävä rakentaminen

Päästötön energiantuotanto, puhdas juomavesi, puhtaat vesistöt sekä luonnon monimuotoisuus ovat ajankohtaisia aiheita kaikkialla maailmassa. Andament Group vastaa globaaleihin ympäristöhaasteisiin yhtiöidensä asiantuntijuudella. Yhdistämällä yhtiöiden osaamiseen edistykselliset teknologiat varmistamme kestävät ratkaisut niin siltojen ja teiden, kuin vesilaitos- sekä teollisuus- ja erikoisrakentamisessa. Tärkeässä roolissa ovat niin ikään Andament Groupin kohdeyritysten toteuttamat moninaiset luonnon monimuotoisuutta tukevat hankkeet kalateiden rakentamisesta alkaen.

Kaupungistuminen, ilmaston lämpeneminen, nykyisen infran ikääntyminen sekä väestön ikärakenteen muutokset vaikuttavat rakentamiseen. Tässä isossa murroksessa Andament Groupin vahvuudeksi nousevat kestävät rakentamisen ratkaisut sekä ketterä ja yhteistyöhön perustuva tapa toimia.

Kohdeyrityksistä Suomen Maastorakentajien vahva osaaminen erikoisrakentamisesta tukee puhtaiden ja energiatehokkaiden ratkaisujen hyödyntämistä projektien eri vaiheissa. Skarta toteuttaa Ruotsissa investointeja, jotka mahdollistavat teollisuuden kehittymistä hiilineutraaliksi. Nevia omalla mittaustekniikan sektorillaan käyttää edistyksellistä teknologiaa sekä kehittää sovelluksia, jotka edistävät kestävien rakentamisratkaisujen toteutusta.

Yhtiöt

Suomen Maastorakentajat

Suomen Maastorakentajat tunnetaan vaativien kohteiden rakentajana, jonka palvelutarjonta koostuu erikoisrakentamisesta, vesilaitosrakentamisesta sekä väylä- ja energiarakentamisesta. Maastorakentajat toteuttaa eri urakkamuodot sovitusti ja korkealaatuisesti.

Skarta

Kiirunassa pääpaikkaansa pitävä Skarta Ab on saavuttanut insinöörirakentamisessa merkittävän aseman Ruotsin-markkinoilla. Yhtiön menestys perustuu ennen kaikkea laadukkaaseen, sertifioituun toimintaan sekä organisaatioon, joka joustaa asiakkaiden tarpeisiin.

Nevia

Nevia tekee infrarakentamisesta tehokkaampaa modernin tekniikan keinoin mittaamalla, analysoimalla ja tutkimalla. Yhtiö kehittää älykkäitä palveluita ja ohjelmistoja työn tehostamiseen, laadun varmistamiseen sekä turvallisuuden parantamiseen.

WeldOne

WeldOne toimittaa nopeasti ja vahvalla ammattitaidolla vaativia teräsrakenteita. Yhtiö on tottunut toimimaan vaativissa oloissa, ja se kehittää ennakkoluulottomasti kestäviä ratkaisuja teollisuuden sekä rakentamisen tarpeisiin.

P2X

P2X on vihreän vedyn tuottaja ja Power-to-X-teknologian edelläkävijä Suomessa. Yhtiö rakentaa päästötöntä tulevaisuutta tuottamalla vihreää vetyä sekä jatkojalostamalla sitä kustannustehokkaasti synteettisiksi polttoaineiksi.

Niskasen Maansiirto

Niskasen Maansiirron palveluihin kuuluvat perinteisen maansiirron lisäksi muun muassa vesihuoltohankkeet, kaivannon tuentatyöt ja paalutukset. Yhtiö on saavuttanut asiakkaidensa luottamuksen rautaisella ammattitaidollaan sekä laadukkaalla konekannallaan.